Yunanistan’da Çalışma İzni

Yunanistan’da Çalışma İzni

Yunanistan’da çalışma amaçlı giriş yapmak isteyen şahıslar ülkede çalışma iznine sahip olması gerekmektedir. Gerekli çalışma izni ise yetkili kurumlar aracılığı ile başvuru yapılarak ve evrakların incelenmesi ile şahıslara verilmektedir.

Çalışma izni biten yabancı ülke vatandaşları çalışma izni bittikleri tarihten önce ülkeden çıkış yapmalı ya da çalışma iznini uzatılması için başvuruda bulunmalıdır.

Çalışma izni olmadan ülkede çalışma yapan şahıslar bu durumun ispatlanması durumunda ceza alabilirler. Yunanistan’da oturum izni başvurusu için gerekli evraklar ve izlenmesi gereken prosedürler aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

Türkiye Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden olmadığı için çalışma izni için şahısların önceden belge alması gerekmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Yunanistan’da çalışmak isteyen kişiler izin belgesine gerek duymadan çalışma işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Türkiye gibi üçüncü ülke vatandaşları ise çalışma izni için önceden izin almalıdır. Yunanistan’da Türk işçisi çalıştıracak olan Yunan şirketinin bir yazı ile birlikte Türkiye’deki Yunan Konsolosluğu’na başvurması ve çalışma izni talebinde bulunması gerekiyor.

Yunanistan’da çalışacak olan Türk işçisi, pasaportundaki bu çalışma vizesi ile Yunanistan’a geldikten sonra ikamet tezkeresi için bağlı bulunduğu Yunanistan’daki belediyeye, çalışma izni içinse Atina Valiliği Çalışma Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.

Yunanistan’da çalışan işçinin hangi milliyetten olduğuna bakılmaksızın sosyal güvenlik primlerinin Yunanistan’da, Yunan yasalarına göre yatırılması gerekmektedir.

Yunanistan^da çalışma izni almanın diğer bir prosedürü ise Yunanistan’da şirket açmaktır. Yunanistan Valiliği tarafından çalışma izni verilmesi onaylandığı takdirde, yabancıların Yunanistan’a girişine ancak belirli bir iş kolunda ve belirli bir işverenin yanında aylık ücretle çalışması ya da serbest meslek icra etmesi veya yatırım çalışmaları için izin verilir.

ÇALIŞMA İZNİNİN YENİLENMESİ

Yunanistan’da çalışma izni almak isteyen şahıslar belgelerini hazırlayıp yetkililere sunduktan sonra çalışma izinleri bittiğinde yenilemek üzere bazı evrakları hazırlaması gerekmektedir.

Çalışma izni süresinin bitmeden iki ay öncesinden bittiği güne kadar, valiliğin Çalışma Bürosuna aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir. Belgelerde doğru bilgilerin yer alması ve şahısların evraklarda çalışma izni alınmasına dair tüm bilgilerini net belirtmesi esastır.

Yunanistan'da Çalışma İzni

Yunanistan’da Çalışma İzni

Bilgilerde doğu olmayan beyanların saptanması durumunda çalışma izni yenilemesi iptal olacak ve şahısların ülkeden acil çıkışı yapılacaktır. Bu nedenle yer alan bilgilerin doğruluğu önemlidir.

Çalışma izninin yenilenmesi için verilen dilekçe formu

Çalışma izni (aslı ve onaylanmış fotokopisi)

Oturma izni (aslı ve onaylanmış fotokopisi)

Vergi beyannamesinin, vergi dairesinde onaylanmış fotokopisi

Pasaport (aslı ve sureti)

Vergi dairesinden onaylanmış vergi beyannamesi ya da içinde bulunulan yıl için verilmiş ama henüz onaylanmamış vergi beyannamesi

Vergi borcu olup olmadığını gösteren A7 belgesi

İşverenin kendi imzasını taşıyan ve polis karakolundaki yetkili tarafından onaylanmış iş sözleşmesi

İş sözleşmesinin geçerli olduğunu gösteren ve işverenin kendi imzasını taşıyan, polis karakolundaki yetkili tarafından onaylanmış resmi beyanı

Maaşlı İşler İçin

Yunanistan’da çalışma izni için teslim edilen evraklarda maaşlı işler için verilen belgeler değişiklik göstermektedir. Yukarıda sıralanan belgelere ek olarak aşağıda açıklaması bulunan belgeler de teslim edilmelidir.

Çalışma izninin verildiği günden çalışma izninin yenilenmesi için gerekli belgelerle birlikte verdiği dilekçe güne kadar zamanı kapsayan, arada hiç boşluk olmayan sigorta primi (bireysel sigorta primi veya işverenin onayı).

Aylık en az 20 sigorta primi veya ilk on ay için 180 sigorta primi olması gerekir. Eğer çalışma izni süresinden daha az bir süre çalışmışsa bu zaman dilimi içerisinde çalışmamasının nedenini kesin bir şekilde ortaya koyması gerekir.

YUNANİSTAN’DA ŞİRKET KURMAK VE ÇALIŞMA İZNİ ALMAK

Yunanistan’da çalışma izni almanın diğer bir yolu da şirket kurmaktır. Şirket kurma amacı ile başvuruda bulunan şahıslar da Yunanistan’^da çalışma iznini alabilirler. Bunun için izlenecek yol ve prosedür farklılık göstermektedir.

Yunanistan’da her bölgede aşağıdaki kuruluşlardan meydana gelen kurullar oluşturulur: – Başkan olarak, Bölge Genel Sekreterliği ya da Yabancılar, Göçmenler ve Şehir İşleri Müdürlüğü – Çalışma Müfettişleri Birliği şefi (Σ.Ε.Π.Ε.- Yunanistan Çalışma Müfettişleri Birliği) – Ε.Ν.Α.Ε. ( Yunanistan Vilayetler-Yerel Yönetimler Birliği) temsilcisi – Ο.Α.Ε.∆. (İş Kurumu) temsilcisi – Çalışanların temsilcisi – İşverenlerin temsilcisi – ΓΕΣΑΣΕ (Yunanistan Çiftçiler Birliği Genel Federasyonu) ya da ΠΑΣΕΓΕΣ (Yunanistan Çiftçi Kooperatifleri Birliği Federasyonu)

Bu kurumlar her yılın son üç ayında bir rapor çıkartarak bölgelerde bütün iş kollarında iş gücüne duyulan ihtiyacı, eleman açıklarını ve bunların ne oranda yabancılar tarafından karşılanacağını belirler.

Şirket kuracak olan şahıs işveren konumunda olup aylık ücretli, serbest meslek icra eden veya sözleşmeli eleman almak için bulunulan ilin ilgili dairesine dilekçe vermelidir. Dilekçe ile beraber aşağıda yer alan belgeler bulunmalıdır.

  • İşverenin adı geçen yabancıyı işe alacağı ve çalışma izni çıkarılıncaya kadar yaşamasını idame ettirmesi için gerekecek masrafları kendisinin karşılayacağı 7 ve ayrıca adı geçen kişiye çalışma izni verilmemesi halinde ülkeden ayrılıncaya kadar masraflarını üstleneceğini beyan eden bir belge bulunmalıdır.
  • İşe alınacak yabancının Yunanistan’daki en az üç aylık masraflarını karşılayacak asgari ücret düzeyindeki miktar ve ayrıca geri dönüş masraflarını karşılayacak miktarın bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu İşçi talebi tarım ve balıkçılık alanında ise bu garanti dekontu aylık vasıfsız işçi ücreti kadardır.

Talep edilen iş bakanlıkların ortak kararında yer alan ve 3202/03 sayılı yasanın 11. maddesinin ikinci paragrafının B fıkrasında belirtilen durumu kapsayan alanlarda ise çalışma izni Vali tarafından verilir.

Bu yasa çerçevesinde verilecek çalışma izni sayısı uyruk, vilayet ve işin cinsi ve süresine göre saptanır. Çalışma izninin verilişi ülkenin güvenliği ve kamu düzeni konularında vilayetin polis idaresinin fikrinin alınmasından sonra olur.

Çalışma iznine sahip kişi 21910/01 sayılı yasanın 19. maddesinin 10. paragrafında belirtilen şartları yerine getirildiği taktirde başka ya da aynı bölgenin sınırları içindeki ayrı bir şehirde çalışabilir.

Eğer önceki iş sözleşmesi bitmiş ve bitme nedenleri belirtilmişse – başka bir vilayette işverenle yeni bir iş sözleşmesi imzalamışsa – ya da bulunduğu Vilayetin yetkili dairesi tarafından onaylanmış olan izninin süresi henüz bitmemişse çalışma izni bir yıl için verilir. İlk çalışma izninden iki yıl sonra çalışma izni 2 yıllık olarak verilir.

Yunanistan oturum izni sayfamızı ziyaret ediniz.

Yunanistan’da Çalışma İzni S.S.S

Yunanistan çalışma izni nasıl alınır?

vatandaşının pasaportunda bulunan çalışma vizesi ile Yunanistan‘a gidişinin ardından ikamet tezkeresi için bağlı bulunduğu belediyeye, çalışma izni için ise Atina Valiliği Çalışma Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Yunanistan çalışma izni kaç günde çıkar?

Yunanistan çalışma vizesi başvurusu yaptınız başvurunuz kabul gördüyse Yunanistan‘da göçmenlik bürosuna oturum izni başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Yaklaşık 3 ay gibi sürede oturum kartınız göçmenlik bürosundan aranarak tarafınıza verilecektir. Bahsi geçen süre daha kısa da sürebilir.

Yunanistan’da nasıl çalışılır?

Yunanistan‘da çalışacak vatandaşların, çalışacağı Yunan şirket tarafından gönderilen çalışma davetiyesi, iş sözleşmesi ve gerekli evraklar ile Yunanistan Konsolosluğuna çalışma vizesi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Çalışma vizesi başvurusu kabul edilen kişiler oturma iznine başvurabilmektedir.