Yunanistan Konsolosluk İşlemleri

Yunanistan Konsolosluk İşlemleri

Yunanistan Konsolosluğu’nda birtakım işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerin başvurusu için şahıslar ikamet ettikleri illerin yetkili konsolosluk binasına gidebilirler.

Ankara Büyükelçilik binası, İstanbul Başkonsolosluk binası, İzmir Konsolosluğu ve Edirne Konsolosluğu ikamet edilen bölgelere göre işlemler almaktadır.

Bu işlemler aşağıda bütün detayları ile verilmiştir. Şahısla gideceği konsolosluk binasını tespit ettikten sonra işlemler için randevu saatini alarak başlayabilirler.

Her işlem için belirlenen ayrı evraklar vardır. Şahıslar işlemlerinin düzenli şekilde ilerlemesi için bu evrakları randevu gününe kadar kesiksiz olarak hazırlamalı ve ilgili konsolosluk yetkilisine iletmelidir.

Vergi İkametgah Tasdiknamesi İşlemleri

Maliye Bakanlığı’nın, VAT 1136 sayı ve 10.06.2013  tarihli, “yurt dışında ikamet ettiklerini beyan eden ve Yunanistan’da hakiki gelir sağlayan hakiki şahısların, Gelir Vergisi Kanunun 61. maddesinin, 7. paragrafına göre, sunmaları gereken belgeler hakkındaki karara göre;  yurtdışında  ikamet ettiklerini beyan eden ve Yunanistan’da hakiki gelir elde eden şahıslar, 2012 mali yılı için (kullanım 2011) sunmaları gereken; 2013 mali yılı (kullanım 2012) ve ötesi için Gelir Vergi Beyannamesi ile birlikte sunmaları gereken Tasdiknameyi, ikamet ettiklerini bildirdikleri ülkenin yetkili Vergi Dairesi’nden alarak, bu tasdikname ile o ülkede vergilendirildiklerini belgelemelidirler.

Yunanistan Konsolosluk İşlemleri

Yunanistan Konsolosluk İşlemleri

YUNANİSTAN KONSOLOSLUK VEKÂLETNAME İŞLEMLERİ

Yunanistan Konsolosluğu’nda vekâletname vermek üzere hazırlanması gereken bir takım evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar aşağıda detayları ile belirtilmiştir.

Vekâlet verecek olan şahıs Yunanistan Konsolosluk memurunun yanında şahsen bulunmalı ve kimliğini sunmalıdır. Vekâlet verilen kişinin de kimlik bilgileri yanında hazır bulunmalıdır.

Vekâletname şayet özel kullanım için öngörülüyorsa, bunun örneği Yunanistan’daki bir noter veya bir avukat tarafından e-mail olarak Yunanistan Konsolosluğu’na gönderilmelidir.

Vekâleti veren kişinin hiç Yunanca bilmemesi durumunda bir tercümanın yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Tercüman vekâleti verenin adına evrakı tercüme ederek, vekâletnameyi beraber imzalayacaktır.

Yunanistan Konsolosluğu’na Vekâletname İşlemi için Sunulması Gereken Evraklar

1-Dilekçe

2- İstek sahiplerinin geçerli pasaportları ve doğum tasdiknameleri; Yunanistan’da doğanlar için Yunan kimliği veya Belediye durumuyla ilgili Tasdikname

3- Vekilin (vekil olan kişinin): adı -soyadı, baba-ana adı, meslek durumu, adresi ve Yunan kimliğinin numarası- tarihi-verildiği yer

4- Vekilin yetkilerinin tam bir açıklaması (satın alma, satma, faaliyette bulunma, ödemelerin üstlenilmesi gibi). Bu evrak Noter veya Avukat tarafından tanzim edilmelidir.

DOĞUM İŞLEMLERİ

Türkiye’de doğum yapan ve doğum işlemlerini gerçekleştirmek isteyen şahısların işlemlerini konsolosluk yetkilileri yürütmektedir.

Yunanistan Konsolosluğu tarafından doğum belgesinin düzenlenebilmesi için, Yunan vatandaşlarının yurtdışında çocuk sahibi olduklarını beyan etmeleri gereklidir.

Bir doğumun kayıt edilebilmesi için doğumun ilgili Başkonsolosluğun veya Konsolosluğun yetkili olduğu bölgede gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken nokta, doğumun kayıt ettirilebilmesi için ebeveynlerin evliliğinin daha önceden Yunanistan’da kayıt ettirilmiş olmasıdır.

Yunanistan Konsolosluğu tarafından istenilen evraklar aşağıdaki gibidir.

  1. Türk hastanesinden alınan Doğum Belgesi aslı
  2. Ebeveynlerin Yunanistan’ın yetkili belediye kurumundan alınmış Nüfus Kayıt Belgeleri/Nüfus Kayıt örnekleri.
  3. Varsa ebeveynlerin Yunan pasaportları.

YUNANİSTAN KONSOLOSLUĞU EVLENME İŞLEMLERİ

Türkiye’de gerek Ekümenik Patrikhanesine bağlı bir metropol kilisesinde dini nikâh yapan gerek herhangi bir Belediye Dairesi’nde resmi nikâh yapan Yunan vatandaşı; Evlenme Sicil Örneği’nin düzenlenmesi için Türkiye’de bulunan Yunanistan Konsolosluklarına başvuru da bulunmalıdır.

Türkiye’de evlenme işlemleri yapacak olan şahıslar Yunanistan Konsolosluğu’na aşağıda yer alan bilgileri sunması gerekmektedir.

Yunanistan Konsolosluğu’na iletilmesi gereken belgeler şunlardır:

  1. Ekümenik Patrikhanesi’nden veya metropol kilise biriminden alınmış Evlenme Cüzdanı aslı (dini nikâh kıyılması durumunda) veya nikâhı kıyan T.C. Belediye Dairesi’nden alınmış Evlenme Cüzdanı (resmi nikâh kıyılması halinde).

NOT: Evlenme Cüzdanında her iki eşin kaçıncı evliliği (birinci, ikinci v.s.) olduğu belirtilmesi gereklidir.

  1. Her iki tarafın güncel Nüfus Kayıt Örneği (Yunanistan yetkili Nüfus İdaresi’nden alınmış).

Daha fazla bilgi için, Türkiye’deki yetkili Yunanistan Konsolosluğu ile irtibata geçebilirsiniz.

YUNANİSTAN KONSOLOSLUĞU DOLAŞIM İZNİNİN SONA ERMESİ İŞLEMLERİ

Yunanistan’a özel araçları ile seyahat eden şahısların 6 aylık dolaşım izni bulunmaktadır. 6 aylık sürenin sona ermesinden sonra araçlar, Yunanistan’dan tekrar dışarı çıkartılmalı veya Yunanistan’a tekrar gönderilmeli ya da yetkili gümrük makamları tarafından el konulmalıdır.

El konulma süresi 24 aylık süreyi aşamaz. Mülkiyet sahibinin trafiğe çıkması engellenen araçla 12 aylık süre içerisinde diğer 6 ay için tekrar trafiğe çıkması için dış ülkede bulunan olağan ikamet adresinde yaşadığını ispat etmesi gerekmektedir.

Gümrük tarafından 24 aylık süre ile araca el konulma durumunu, mülkiyet sahibi bir şekilde yasal bir yol ile aracın durumunu düzenlemek için gerekeni yapmaması halinde araç aranmayan statüsünde tanımlanacaktır.

Daha fazla bilgi için Türkiye’deki yetkili Yunanistan Konsolosluk yetkilileri ile iletişime geçmeniz rica olunur.

Konsolosluklar sayfamızı ziyaret ediniz.

Yunanistan Konsolosluk İşlemleri S.S.S

Yunanistan Vize İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Yunanistan‘a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarımızın vize başvurusu için gerekli tüm evrakları doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri şartıyla vize başvurularının sonuçlanma süresi yaklaşık olarak 7 ile 15 iş günü bir süre aralığında gerçekleşmektedir.

Yunanistan vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yunanistan‘a seyahat etmek isteyen kişiler, Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Büyükelçiliği ve Yunanistan Konsolosluğu başvuru dosyası toplama merkezkerine, Yunanistan vize başvurularını kabul eden vize hizmet merkezlerine başvuruda bulunabilirler.

Konsolosluk neden mülakata çağırır?

Bu mülakat yetkili ile vize isteyen kişi arasında iletişim için planlanmıştır. Bu mülakat ile kişinin gerçekten ülkelere girişi hak edip etmediği sorular sorulur. Bu sayede Schengen vizesi alıp almayacağına karar verilir. Mülakat esnasında kişi sadece başvurusu sırasında verilen bilgiler hakkında sorulara maruz kalmaz.