Türkiye Vizesi, Oturum Ve Çalışma İzni

Türkiye Vizesi, Oturum Ve Çalışma İzni

Yunanistan’dan Türkiye’ye gelerek oturum ve çalışma izni almak isteyen Yunanistan vatandaşları bir dizi evrakı hazırlamalı ve ülkelerinde bulunan konsolosluk yetkililerine ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan yetkilerle verilen randevu saatinde teslim etmelidir.

Bu evraklarda yer alan bilgiler şahısların diğer sistemlerde yer alan bilgileri ile tutarlılık göstermesi gerekmektedir. Aksi durumda Türkiye’de ya da Yunanistan’da bulunan Türk yetkililer oturum ve çalışma iznini iptal edecektir. Türkiye vizesi almak için de aynı durum geçerli olmaktadır.

Şahıslar bütün işlemlerde belgelerini eksiksiz ve doğru bilgiler ile sunmalıdır. Türkiye vizesi almaya ilişkin ve Türkiye’de oturum, çalışma izni almak işlemlerine mahsus detaylar aşağıda bütün detayları ile yer almaktadır.

Göçmenlik bürosu hizmetleri için https://www.gocmenburosu.com/turkiye-yabanci-oturma-izni-uzatma/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

TÜRKİYE VİZESİ

Türkiye vizesi almak isteyen Yunanistan vatandaşları resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizeden muaf tutulur. Ayrıca, umuma mahsus pasaport hamili Yunan uyruklulara vize verilmesinde, Bakanlar Kurulunun 03.04.1984 tarih ve 84/7896 sayılı kararı hükümleri uygulanır.

Bu çerçevede, yönetimlerindeki vasıtalarla uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan Yunan uyruklu şoförler seyahat dolayısıyla vizeye tabidir.

Türkiye’ye seyahat etmek isteyen umuma mahsus pasaport sahibi Yunanistan vatandaşlarının 3 aydan fazla Türkiye’de konaklama durumu söz konusu ise Yunanistan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları’na gerekli evraklar ile başvuru yapması esastır.

Yunanistan Hakkında
Yunanistan Hakkında

Seyahat tarihinden en az 1 ay önce vize işlemleri için yetkili mercilere başvuru yapmak gerekmektedir. Ancak bilinmelidir ki, Yunanistan vatandaşları dâhil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye’ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır.

Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye’de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır.

90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine “Kısa Süreli İkamet” başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür.

TÜRKİYE ÇALIŞMA VİZESİ NASIL ALINIR?

Yunanistan vatandaşı olup Türkiye’de çalışma amaçlı seyahat etmek isteyen şahıslar Yunanistan’da bulunan Türk temsilciliklerine başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir.

Yunanistan vatandaşının çalışmak istediği şirket yetkilisi de aynı zamanda Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat etmelidir.

Yunanistan vatandaşlarının çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından cevaplandırılmaktadır.

Çalışma izinleri oturma izni yerine de geçtiğinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan Yunanistan vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir.

Çalışma İzin Kartı Türkiye’de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen “Çalışma Meşruhatlı Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de kısa süreli oturum izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilirler.

Geçerli oturum iznine sahip olan Yunanistan vatandaşları izin almadan Türkiye’ye giriş yapabilirler. Türkiye’de çalışma izni bulunan ya da çalışma izni muafiyet belgesi sahibi şahısların oturum izni almasına gerek yoktur.

Ancak 90 günden fazla kalacak şahıslar ve vize muafiyetinin tanıdığı süreden fazla kalacak kişiler oturum iznini almak için yetkililere müracaat etmesi esastır.

Oturum izni başvurusunu şahıslar Yunanistan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapabilirler. Gerekli evrakları belirlenen gün ve saatte eksiksiz olarak teslim eden şahısların belgeleri incelenir.

Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelenlerin oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

Oturum izni için başvuracak Yunanistan vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.

Türkiye içinden başvuruların, Yunanistan vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır. Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir. Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.

Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gereken Belgeler           

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • Dört adet vesikalık fotoğraf
  • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

Yunanistan Çalışma izni sayfamızı ziyaret ediniz.

Türkiye Vizesi, Oturum Ve Çalışma İzni S.S.S

Oturma izni olan yabancıya çalışma izni nasıl alınır?

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.

Türkiye çalışma vizesi nasıl alınır?

Çalışma izni başvurusu işveren tarafından online sistem üzerinden yapıldıktan sonra 6 iş günü içerisinde gerekli evraklar Bakanlığa ulaştırılır. Başvuru esnasında gönderilen belgelerin yanı sıra Bakanlığa belgelerin aslı postalanmalıdır. Evraklar şahsen veya posta yoluyla ulaştırılabilir.

Oturma veya çalışma izni belgesi nasıl alınır?

Oturma İzni (İkamet İzni) Nereden Alınır ve Kimler Başvurabilir? İkamet izni almak için yapılacak ilk başvuru online sistem üzerinden, e-ikamet üzerinden yapılmaktadır. Bu başvuru ön başvuru niteliği taşımakta olup ikamet izni almak için randevu dahilinde oturulmak istenen yerdeki Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınır.